Verbruid (2007)

Met één verkeerd woord kan je een tekst al verbruien.
Persoonlijk vind ik “verbruien” al genoeg om niet meer verder te schrijven.

English:
One single word can spoil a text.
Personally, I find the verb “to spoil” enough to no longer spill any drop of ink.